Köpvillkor

Allprogramvara.se ingår i DAMLAD AB (559454-5823).

Hädanefter benämns DAMLAD AB som “Allprogramvara.se”. Utöver dessa villkor gäller även vår integritetspolicy.

1. BESTÄLLNING

När du lägger en beställning på Allprogramvara.se accepterar du att beställningen innebär ett betalningsansvar. När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta vår kundtjänst.

Utebliven orderbekräftelse
På grund av tekniskt fel eller andra omständigheter bortom Allprogramvara.se kontroll kan din orderbekräftelse bli sen eller helt utebli. Om din orderbekräftelse dröjer mer än 30 minuter ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

2. BETALNINGSSÄTT

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi flera betalningsalternativ på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Vi erbjuder följande betalningsalternativ genom Klarna:

  • Faktura: Betala inom 30 dagar.
  • Delbetalning: Dela upp betalningen över flera månader.
  • Direktbetalning: Dra av pengarna direkt från ditt bankkonto.
  • Kortbetalning: Betala direkt med Visa eller Mastercard.

Du kan hitta mer information om Klarna och de fullständiga villkoren för varje betalningsalternativ här: https://www.klarna.com/se/villkor/

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår integritetspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

Ladda ner Klarnas standardiserad europeisk konsumentkreditinformation här.

3. LEVERANS

Digitala varor (produktnycklar) levereras vanligtvis omedelbart till den e-postadress som kunden anger i beställningsskedet. I sällsynta fall kan tekniska förseningar på 1-5 minuter förekomma. Om du inte kan hitta ditt e-postmeddelande efter att du har gjort din beställning, rekommenderar vi att du kontrollerar din SPAM-mapp (skräppost).

Vid eventuell fördröjning i leveransen av dina digitala varor, som överstiger den förväntade tiden på 5 minuter, uppmanar vi dig att omedelbart kontakta vår kundtjänst. Vi kommer att undersöka situationen och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att du får ditt köp så snart som möjligt.

Vi strävar alltid efter att kommunicera eventuella förseningar tydligt till våra kunder och arbetar aktivt för att minimera eventuella besvär som orsakas av förseningar i leveransen. Vi vill dock informera om att vi inte kan garantera att vi kan meddela dig i förväg om eventuella leveransförseningar. Det beror på att vi skickar ut order med direktleverans automatiskt efter köp.

Vi vill betona att du som kund har rätt att häva köpet vid en leveransförsening som anses vara oskälig eller omöjlig att acceptera. Vi förstår att vissa leveransförseningar kan uppstå på grund av yttre omständigheter, men det är viktigt att notera att en leveransförsening eller utebliven leverans från våra leverantörer inte automatiskt anses vara en force-majeure situation. Enbart i exceptionella fall kan vi betrakta sådana händelser som force majeure och göra gällande undantagsregler. Dessa undantagsregler kan dock inte nödvändigtvis tillämpas gentemot konsumenter enligt gällande lagstiftning. Vid en sådan situation kommer vi att kommunicera med dig och arbeta tillsammans för att hitta en lämplig lösning som vi båda kan acceptera.

4. PRISER

Alla priser i butiken anges i SEK och är inklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisförändring från leverantör, tekniskt fel, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

5. PRODUKTINFORMATION

Alla produktbilder och beskrivningar som finns på Allprogramvara.se ska ses som en illustration. Observera att bilderna på Allprogramvara.se kan skilja sig åt beroende på färginställningen på din dator.

6. KAMPANJER

Det går inte att kombinera eventuella rabattkoder med övriga kampanjer eller erbjudanden, om inget annat anges.

7. ÅNGERRÄTT

Vid köp av digitala produkter finns till skillnad från fysiska varor ingen ångerrätt. Det här gäller alla digitala varor som skickas automatiskt i samband med ett köp. Den normala 14 dagars ångerrätten för distanshandel gäller inte på våra produkter på grund av sin beskaffenhet enligt 2005:59 2:e kap § 11:11 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på grund utav produktens karaktär.

Konsumenten avsäger sig ångerrätten när en beställning genomförs.

8. REKLAMATION

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Enligt lag har konsumenten rätt att reklamera ett fel inom 3 år och två månader från inköpsdatumet, förutsatt att reklamationen görs inom skälig tid från det att felet upptäckts.

Om du upptäcker ett fel på någon digital vara eller om en vara saknas, ber vi dig att kontakta Allprogramvara.se kundtjänst inom skälig tid. I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges.

Vår fysiska adress för reklamationer är Fibulavägen 12, 262 74 Ängelholm Sverige. Om du föredrar att skicka ditt klagomål via post, kan du skicka det till denna adress.

När vi mottagit din reklamation kommer vi att undersöka den och återkomma till dig med vårt beslut så snart som möjligt. Om reklamationen godkänns, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till felet, ersätta varan eller ge dig en återbetalning, beroende på situationen. Tidsramarna för varje åtgärd kan variera beroende på felets omfattning:

Rättning av felet kan ta olika lång tid, beroende på komplexiteten och svårighetsgraden av felet. Vi strävar alltid efter att lösa problemet så snabbt som möjligt för att minimera eventuell olägenhet för dig.
Ersättning av varan görs vanligtvis omgående efter godkännande av reklamationen.
Återbetalning brukar genomföras inom 48 timmar, men vi reserverar oss upp till 14 dagar för att slutföra återbetalningsprocessen.
Vi är medvetna om vikten av att hantera reklamationer effektivt och strävar alltid efter att lösa dem på bästa möjliga sätt för att säkerställa din tillfredsställelse.

Allprogramvara.se förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

9. TVIST

I händelse av att en tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan skicka ditt klagomål till ARN via post till följande adress:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Du kan också lämna in ditt klagomål online via ARN:s webbplats. Observera att du ska ha försökt lösa tvisten direkt med oss innan du vänder dig till ARN.

Om du bor i ett EU-land, kan du även använda EU:s plattform för online tvistlösning (ODR) för att lämna in ett klagomål. Du kan komma åt plattformen via följande länk: https://ec.europa.eu/odr. Observera att du bör ha försökt lösa tvisten direkt med oss innan du vänder dig till EU ODR.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

11. ÄNDRING AV VILLKOR

Allprogramvara.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på Webbsidan alternativt 10 dagar efter det att ProgramvaruKungen.se informerat Kunden om ändringarna.

12. ÖVRIGT

Fakta lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. De uppgifter som lämnas härigenom utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet. ProgramvaruKungen.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information utan föregående avisering. När du handlar på ProgramvaruKungen.se ingår du ett avtal. För att få ingå ett avtal måste du ha fyllt 18 år. Om du är yngre måste en av dina föräldrar godkänna köpet för att avtalet ska gälla.

Kostnadsfri

Teknisk support

Vi finns på din sida 365 dagar om året. Om du behöver hjälp med att installera eller aktivera din produkt, maila support eller chatta online med en specialist. På Allprogramvara.se hjälper vi er att komma igång med er programvara, kostnadsfritt!