Integritetspolicy

1. Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://allprogramvara.se.

2. Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsfältet samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

4. Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig Cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna Cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn. Läs vår fullständiga Cookiepolicy här.

5. Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

6. Vilka vi delar dina data med

Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

7. Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

8. Vilka rättigheter du har över dina data

Enligt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har du som kund vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Dessa inkluderar:

  • Rätt till registerutdrag/tillgång: Du har rätt att begära ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, samt komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till begränsning: Under vissa omständigheter har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på ett berättigat intresse. Vi kommer inte att fortsätta behandla personuppgifterna om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det är för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.
  • Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Detta gäller till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för, om behandlingen är olaglig eller om du har invänt mot behandlingen och det inte finns övervägande berättigade skäl för fortsatt behandling.
  • Rätt till information: Vi är skyldiga att ge dig tydlig och lättförståelig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta inkluderar information om vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in, vilka ändamål vi behandlar dem för, vilka mottagare vi kan dela dem med och hur länge vi kommer att lagra dem.
    För att utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på support@allprogramvara.se.

9. Vart dina uppgifter skickas

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.